Konferencja zakończyła się
8
godzin
5
sesji
29
prelegentów

Pieczę naukową nad XXII Bałtyckimi Dniami Kardiologii sprawuje wybitny specjalista

Edyta Płońska-Gościniak
Prof. dr hab. n. med.

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici kardiolodzy, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom merytoryczny wykładów.